Täckmålning – Pulverlackering

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod. Färgen innehåller inga lösningsmedel och har i stor utsträckning ersatt lösningsmedelsbaserad våtfärg.

Med hjälp av ett återvinningssystem kan pulverfärg som sprutas förbi godset lätt tas till vara och återföras till färgbehållaren.

Förutom bra korrosionsskydd har pulverfärgen bra mekaniska egenskaper som god slag- och reptålighet och även god tänjbarhet. En stor fördel med pulverfärg är att man kan applicera tjocka skikt i en enda sprutning där man för våtfärg måste lägga flera lager för att erhålla samma skikttjocklek.

Täckmålning – pulverlackering

Pulverlackering, 2 boxar för automatisk pulverlackering